บริษัท กนกพงษ์เอนเตอร์ไพร์ส จำกัด

บริษัท กนกพงษ์เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด จัดตั้งขึ้นเมื่อ 3 เมษายน 2550 ดำเนินธุรกิจนำเข้าและจำหน่ายเครื่องเชื่อม ปิดระบบทำความเย็นด้วยคลื่นอัลตร้าโซนิค Leak detectorเครื่องมือตรวจสอบรอยรั่วของระบบน้ำยาทำความเย็น Lokring แหวนเชื่อมท่อระบบส่งความเย็นโดยปราศจากการใช้ไฟ ฯลฯ บริษัทฯมีนโยบายลดการใช้ก๊าซเรือนกระจก...

Lokring ข้อต่อเชื่อมท่อ ล็อคริง

Engine by shopup.com